یکی از راه های پوشاندن ظاهری طاسی سر در افرادی که موهای خود را از دست داده اند (معمولا به دلیل بیماری آلوپسی و شیمی درمانی )استفاده از کلاه گيس طبیعی یا مصنوعی است هر چند که از ديد افراد معمولی جامعه، استفاده از کلاه گيس برای مردان شايسته نبوده و اغلب اين افراد مورد تمسخر ديگران قرار می گيرند و همين مطلب موجب ايجاد يک ترس و اضطراب دائمی و سرافکندگی فرد می گردد. در مقابل خانم ها بسيار راحت تر از کلاه گيس استفاده کرده و فرهنگ جامعه هم استفاده از کلاه گیس زنانه را می پسندد و عيبی برای آن نمی بيند.

 

کلاه گيس های مدرن از جنس آکريليک بوده و بسيار سبک هستند و بی نهايت طبيعی بنظر می رسند ولی مشکل آنها اين است که فرد کمی احساس گرما در سرش می کند. به همین دلیل از این کلاه گیس ها نمی توان به عنوان کلاه گیس شیمی درمانی استفاده کرد زیرا ممکن است برای پوست حساس افراد سرطانی آزار دهنده باشد.

با تجوجه به تنوع رنگ و مدل در کلاه گيس های آکريليک، تهيه آنها بسيار ساده است و باید بدانید که که کلاه گيس ها را بايستی هر 9 – 6 ماه تعويض نمود. اکثر افراد دو عدد کلاه گيس دارند که يکی از آنها زاپاس است. در صورتيکه سر کاملاً طاس باشد می توان برای استقرار محکمتر کلاه گيس بر روی سر از قطعات چسب دار مخصوص ( Adhesive Pad ) استفاده نمود. برخی افراد ترجيح می دهند که از کلاه گيس دارای موهای طبيعی ( Real Hair Wig ) استفاده نمايند. قيمت اين کلاه گيس ها نسبت به نوع قبلی خيلی گرانتر بوده ولی حسن کلاه گيس این کلاه گیس نسبت به کلاه گیس های ارزان این است که با موهای طبعی ساخته شده اند که می توان آن را هر 4 – 3 سال عوض کرد. اين کلاه گيس ها را نمی توان شست و لذا در باران نمی توان از آنها استفاده کرد و بطور کلی استفاده از آنها در مقايسه با نوع آکريليک مشکلات بيشتری دارد.

ارتباط کلاه گیس با کاشت موی طبیعی

گاهی فرد برای پوشانيدن ظاهری يک طاسی نه چندان شديد و وسيع در سرش نیازمند به استفاده از کلاه گيس شده و مدتی از آن استفاده می کند بدين معنی که شخص با کلاه گيس خود را به جامعه معرفی کرده و بدين ترتيب در انظار ظاهر می شود.اما ممکن است پس از مدتی وی از کلاه گيس و مشکلات آن خسته شده و تصميم به انجام کاشت مو می گيرد. اين فرد با کسی که از کلاه گيس استفاده نکرده و با طاسی سرش در انظار ظاهر شده است، تفاوت های بسياری داشته و يکسری مشکلات بر سر راه کاشت موی وی وجود دارد. اکثر اين مشکلات به جنبه های روانشناسی و احساسی فرد برمی گردد. با توجه به اينکه برای انجام کاشت مو اکثراً لازم است که موها تراشيده شوند و از طرفی معمولاً کلاه گيس به موهای قبلی فرد متصل شده است، لذا مشخص است که پس از کاشت مو ديگر نمی توان از کلاه گيس استفاده شده و اين مطلب موجب بروز مشکلاتی برای فرد از نظر برخورد اجتماعی وی گردد.

از سوی ديگر تراکم موهای کلاه گيس بسيار بيشتر از تراکمی است که با يک يا دو جلسه کاشت موی طبيعی ايجاد شده هر چند که اين تراکم بالا به قيمت ظاهر غيرعادی و مصنوعی کلاه گيس بدست می آيد. تراکم کمتر کاشت مو گاهی موجب پشيمانی فرد از انجام کاشت مو شده و سخنان نيش دار اطرافيان هم به آن دامن می زند.